Sắp xếp

Sắp xếp

Nhà phố

NHÀ ANH HOÀNG

 • Chủ đầu tư: ANH HOÀNG
 • Địa điểm: X.BÌNH TRỊ - H.BÌNH SƠN - QUẢNG NGÃI
 • Số tầng: 3 tầng
 • Mặt tiền: 5m

Nhà phố

NHÀ CHỊ CHI

 • Chủ đầu tư: CHỊ CHI
 • Địa điểm: KDT PHÚ MỸ - P NGHĨA CHÁNH - QUẢNG NGÃI
 • Số tầng: 2 tầng
 • Mặt tiền: 5m

Nhà phố

NHÀ CÔ ĐỊNH

 • Chủ đầu tư: Cô Định
 • Địa điểm: X.NGHĨA ĐIỀN - H.TƯ NGHĨA - QUẢNG NGÃI
 • Số tầng: 2 tầng
 • Mặt tiền: 5m

Nhà phố

NHÀ CÔ MỘT

 • Chủ đầu tư: CÔ MỘT
 • Địa điểm: TT CHỢ CHÙA - H.NGHĨA HÀNH - QUẢNG NGÃI
 • Số tầng: 2 tầng
 • Mặt tiền: 6m