NHÀ A TUYÊN – MỘ ĐỨC

Năm thực hiện 2024
Diện tích nhà 300m2
Mặt tiền 8m
Đơn vị thực hiện DUYANHCons
Công năng sử dụng Tẩng 1: 2 Phòng Ngủ, 1 Phòng Thờ, 1 P.Khách, 2 wc; Tầng 2: 2 P.Ngủ, 1 P.Sinh hoạt chung, 1 P Karaoke, 1 Sân thượng, 2 wc
Loại thiết kế