NHÀ ANH HOÀNG

Năm thực hiện 2023
Diện tích nhà 300m2 (5m x 20m)
Mặt tiền 5m
Đơn vị thực hiện DUYANHCons
Công năng sử dụng
Loại thiết kế